Stanowiska sprzedażowe od kuchni

rekrutacja sprzedawców

Rekrutacja sprzedawców

Podczas procesu rekrutacji sprzedawców, należy sprawdzić komunikatywność kandydatów. Komunikatywność to bardzo szerokie pojęcie. Należy natomiast rozumieć je jako umiejętność klarownego przekazywania informacji, umiejętność rozmowy z każdym typem klienta. Dostosowanie techniki sprzedażowej do jego cech osobowości nastąpi wtedy automatycznie. Komunikatywność to również aktywne słuchanie i wyciąganie wniosków w wypowiedzi rozmówcy. Tylko dobry sprzedawca potrafi wsłuchać się w głos klienta, zrozumieć jego potrzeby i obawy, nawet jeśli sam klient nie jest w stanie ich wyjaśnić. Ta cecha otwiera również drzwi do owocnych negocjacji, które przyniosą korzyści obu stronom. Klient dostanie produkt lub usługę spełniającą jego potrzeby, a sprzedawca przyniesie korzyść firmie. Co za tym idzie? Większe wynagrodzenie dla pracownika!

Argument dotyczący wynagrodzenia jest bardzo ważny podczas rekrutacji sprzedawców, gdyż ich zarobki zdecydowanie podnoszą się w momencie nawiązania umowy z klientem czyli sprzedaży produktu lub usługi. Tylko kandydaci nastawieni na osiągnięcie celu, będą w stanie uodpornić się na stres związany z pracą. Oczywiście nie można zapominać o wynagrodzeniu podstawowym, które daje pracownikowi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Jednak wymienione cechy nie przyniosą pożądanego efektu jeśli pracownik nie będzie przekonany, że oferta, którą przedstawia jest słuszna i faktycznie najlepsza dla klienta. Przekonanie o słuszności oferty pozwala sprzedawcy z czystym sumieniem i pełnym zaangażowaniem przedstawiać produkt w najlepszym świetle. Podczas poszukiwań pracowników zwróć uwagę na elementy charakteryzujące idealnego pracownika, a rekrutacja sprzedawców nigdy już nie będzie potrzebna w Twojej firmie!